fbpx

Visiestuk:

klantscan, pré-marketing fase & know-like-trust slimmer inzetten.

Vraag hier jouw exemplaar aan en ontvang 5x gratis de beste inzichten over:

  1. Wat is het 5G model en hoe kan dit ervoor zorgen dat je een betere connectie opbouwt met potentiële klanten? 
  2. Schrijftips voor posts, websites en blogs. Hoe zorg je ervoor dat potentiële klanten je verhaal wèl lezen
  3. Hoe we van 0 naar 35 sollicitanten gingen door het veranderen van tekst en visuals. En hoe je die aanpassing ook op andere gebieden kunt toepassen. 
  4. Waarom er een samenwerking nodig is tussen sales en marketing en hoe een groot bedrijf als DELL (afdeling Latijns Amerika) zijn verkoopcyclus inricht. Je kunt het ombouwen naar je eigen model! 
  5. Wat zeggen retouren of ontevreden klanten over je communicatie? En hoe voorkom je dit? Plus inzicht in heuristieken. Wat zijn het en waarom zijn ze belangrijk voor jou als marketeer?

 👇

#usethebrain

[mc4wp_form id="1969"]
0 +
Tevreden ondernemingen
0 +
Fans in eigen online community
0 +
Trainingsuren op de teller

In 6 fases naar jouw goed geoliede onderneming

Fase 0 | voorbereiding 

Doelstellingen worden besproken | Groei-onderdelen worden vastgelegd | Offerte wordt ondertekent | Startdatum wordt ingepland

Fase I | Scan deel I 

Nicole stapt in als strateeg | Gesprekspartner bij aanvang | Start scan deel I | Gesprekken met jou als eigenaar | Gesprekken met collega’s/medewerkers/freelancers | In kaart brengen huidige situatie

Fase II | Ronde tafel

Nicole zit ronde tafel met specialisten voor | Projectleider schuift aan en noteert actiepunten | Projectleider werkt actieplan uit met concrete doelen, en tijdpad | Koppelen van juiste specialisten aan actiepunten | Nicole bespreekt plan met opdrachtgever | Bij akkoord naar fase III > scan deel II

Fase III | Scan deel II

Vervolgscan vindt plaats | Diepe duik in verschillende onderdelen onderneming | Toegang nodig tot medewerkers, software, systemen en eventuele andere informatiebronnen 

Fase IV | Ronde tafel

Nicole, specialisten en projectleider bespreken resultaten scan 2 | Nieuwe actiepunten worden uitgewerkt | Projectleider maakt actieplan met concrete doelen per onderdeel en tijdpad | 0-meting per onderdeel | Concretisering doelen in actieplan, inclusief tijdpad |  Nicole bespreekt plan met opdrachtgever | Bij akkoord naar fase V

Fase V | Uitvoering 

Projectleider bewaakt actieplan en tijdpad | Projectleider communiceert met Nicole, opdrachtgever en specialisten over voortgang | Nicole evalueert tussentijds met opdrachtgever over voortgang | Benodigde aanpassingen worden gemaakt | Medewerkers worden betrokken bij actiepunten | Overdracht vindt plaats waar nodig 

Fase VI | Eindgesprek / verlenging gesprek

Nicole voert eindgesprek en/of verlenging gesprek met opdrachtgever | Extern team kan op verschillende gebieden blijven functioneren indien gewenst | In welke hoedanigheid en frequentie wordt afgestemd